O nas

O nas

rainbow

Tęczowe przedszkole

Z historii przedszkola

Nasze przedszkole ma długą historię, jest najstarszą placówką przedszkolną w Czeskim Cieszynie. Jego początki sięgają do roku 1919, kiedy to założono w Sibicy polską ochronkę i umieszczono ją w budynku starej polskiej szkoły. W roku 1926 dzieci przeprowadzają się do budynku zwanego „Glajzarówką“. Dla przedszkolaków dom ten kupiła Rodzina Opiekuńcza z siedzibą w Orłowej za pośrednictwem Jana Górniaka, właściciela cegielni w Sibicy. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 wszystkie polskie szkoły i przedszkola zostały zamknięte.  Wiosną w 1983 roku otworzono polską klasę w budynku przedszkolnym nowo powstałego osiedla w Sibicy. Po raz pierwszy w historii były dwie polskie klasy, dwa polskie przedszkola. W  1991 roku przedszkole przeprowadza się do nowego budynku (przedtem żłobka) przy ul. Polnej 10 w Sibicy. We wrześniu 1991 r. doszło  do przeprowadzki dzieci z przedszkola osiedlowego, w tym czasie przedszkole liczyło aż trzy klasy, dwie polskie i jedną czeską. Od 1 stycznia 2003 przedszkole staje się częścią subiektu prawnego PSP przy ul. Hawliczka w Czeskim Cieszynie, w skład którego wchodzą również przedszkola przy ul. Akacjowej, Hrabińskiej i Moskiewskiej oraz małoklasowa szkoła podstawowa w Sibicy, która znajduje się w tym samym budynku, co przedszkole.

 

Przedszkole dziś…

nosi piękną nazwę „Tęczowe przedszkole“, jest nowoczesną placówką przedszkolną, pamiętającą jednak o swoich korzeniach. Dlaczego „tęczowe“? Tęcza – to symbol radości, kolorów, piękna, ale też poczucia bezpieczeństwa, spokoju, akceptacji… Chcemy, by w naszym przedszkolu dzieci czuły się bezpieczne, kochane i szczęśliwe.  A nasze motto?: „Dziecko nie zapamięta wszystkiego, co do niego mówiłeś, lecz zapamięta, jak się z tobą czuło!“

Wielka tęcza, którą namalowały nam dzieci ze Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie, zdobi też frontową ścianę naszego przedszkola, a z każdego koloru tęczy wylatuje motyl. To również symbol .  Kolory tęczy bowiem, to poszczególne bloki tematyczne naszego  programu edukacyjnego, który nosi nazwę „Odkrywam siebie i świat“, zaś motyle – to właśnie nasza wiedza, doświadczenia, sukcesy…  wszystko, co już wiemy i co układa się w naszym bagażu doświadczeń na całe życie.

Co roku zmieniamy temat przewodni ,po zeszłorocznym   poznawaniu „Dzieci i zwierząt świata“ w tym roku szkolnym zawitamy do „Barwnego świata nutek“, by odkrywać  piękno muzyki, piosenki i tańca. Uwrażliwiać dzieci na dźwięki wokół nas, uczyć poznawania różnych stylów muzycznych, kroków tanecznych, instrumentów. Chcemy brać udział w koncertach i bajkach muzycznych.

Do przedszkola uczęszcza 25 uśmiechających się często dzieci. Oprócz codziennych zajęć tematycznych, dzieci mogą uczęszczać na lekcje języka angielskiego, religii, biorą udział w kursie pływania i narciarskim i co roku wyjeżdżają do Zielonego Przedszkola w Koniakowie. W ramach abonamentu TL „Bajka“ dzieci  mają możliwość obejrzeć przedstawienia kukiełkowe w czeskocieszyńskim teatrze. Niektóre dzieci są również członkami zespołu śpiewaczego „Cieszynianka“.

Włączyliśmy się w realizację trzech projektów, a to:

  • Projekt „ROSNĘ ZDROWO“ – to nasz cel długotrwały  poprzez wprowadzenie gimnastki korekcyjnej – zajęcia prowadzi nauczycielka p. Ewa Lípa. Podczas zdobywania sprawności fizycznej mamy możliwość korzystania  z sali gimnastycznej w szkole podstawowej i z boiska sportowego w ogrodzie.
  • „ADOPCJA SERCA“ – nasze przedszkole w roku 2009 włączyło się w łańcuch pomocy najuboższym dzieciom świata i podjęło się adopcji na odległość indyjskiej dziewczynki Mary Priyanka. W ramach projektu przygotowywujemy z dziećmi świąteczny jarmark, z którego dochód przeznaczony jest na konto Archidiecézní Charity Praha. Dzieci mają możliwość zapoznać się ze sposobem i warunkami życia w krajach dotkniętych ubóstwem, chcemy uwrażliwiać je na potrzeby innych i szukania możliwości niesienia pomocy.
  • „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ –  w naszym przedszkolu realizujemy projekt kampanii społecznej poprzez codzienne 20 – minutowe głośne czytanie dzieciom  w ramach zajęć organizowanych i w czasie odpoczynku popołudniowego.

Bardzo pięknie układa nam się również współpraca z Szkołą Podstawową w Sibicy. „ZABAWMY SIĘ RAZEM“ – to nasz program, który realizujemy poprzez zajęcia integracyjne w przedszkolu, spotkania przy choince w czasie świąt Bożego Narodzenia, przygotowanie wspólnego programu tematycznego na festyn ogrodowy i odwiedziny starszaków w pierwszej klasie.

Wysoko też cenimy aktywny udział rodziców podczas organizowania wspólnych akcji, takich jak: Puszczanie latawców, z reguły we Wielopolu, spotkanie z Mikołajem, wspólne Kolędowanie przy choince, przygotowanie uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka, Karnawał, Festyn ogrodowy , Dzień Rodzinki czy Pożegnanie starszaków.

 

Tyle o nas…

… a jak co, to zapraszamy do naszego przedszkola w kolorach tęczy!

 
Dbamy o Twoich najdroższych
gallerycontact